സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവത്തിന്റെ ബ്രോഷർ പ്രകാശനം ചെയ്തു.

സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവത്തിന്റെ  ബ്രോഷർ   പ്രകാശനം ചെയ്തു. തൃശൂര്‍ മോഡല്‍ ഗേള്‍സ് സ്‌കൂളില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങില്‍ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൃഷി മന്ത്രി ശ്രി സുനിൽ കുമാറാണ്   പ്രോഗ്രാം നോട്ടീസ് പ്രകാശനം ചെയ്തത്

സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവത്തിന്റെ ബ്രോഷർ